top of page


IČO:                 88565467
peněžní ústav: Komerční Banka
číslo účtu:       131-1633630277/0100

bottom of page