IČO:                 88565467

Peněžní ústav:  Komerční Banka

Číslo účtu:       86-212340277/0100