Celodenní fotografování trvá 10 hodin a zahrnuje fotografování :

                   

 -přípravy nevěsty, ženicha a svatebčanů 
 -příjezdu k obřadní síni, obřadu a skupinek před obřadní síní 

 -novomanželských portrétů v okolí,  
 -hostiny, proslovu, krájení dortu, hod kyticí a první tanec
 -večerní zábava a hry

 

Z celodenního fotografování vám předám 200-250 fotografií. Ceny jsou bez tisku, zahrnují úpravy a retuš fotografií. 

Pro aktuální ceník mě prosím kontaktujte.

celodenní svatební fotografování Martiny a Honzy

celodenní svatební fotografování Toma a Petry

celodenní svatební fotografování Anny a Lukáše

celodenní svatební fotografování Petry a Pavla

výběr z jiných svateb